เจริญธรรมกรรมฐาน

เจริญธรรมกรรมฐาน เจริญธรรมกรรมฐาน

29 กันยายน 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
21 กันยายน 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
13 กันยายน 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
11 กันยายน 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
07 กันยายน 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
06 กันยายน 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
31 สิงหาคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
29 สิงหาคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
28 สิงหาคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
23 สิงหาคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
22 สิงหาคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
16 สิงหาคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
08 สิงหาคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
07 สิงหาคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
04 สิงหาคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
01 สิงหาคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
24 กรกฎาคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
17 กรกฎาคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
24 มิถุนายน 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
20 มิถุนายน 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
26 พฤษภาคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
11 พฤษภาคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
29 พฤษภาคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
07 พฤษภาคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
04 พฤษภาคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
19 เมษายน 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
13 เมษายน 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
11 เมษายน 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
10 เมษายน 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
09 เมษายน 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
31 มีนาคม 2564
 
28 มีนาคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
27 มีนาคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
26 มีนาคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
20 มีนาคม 2564
สำนักวิปัสสนาป่ากล้วย
15 มีนาคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
14 มีนาคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
12 มีนาคม 2564
สำนักวิปัสสนาป่ากล้วย
11 มีนาคม 2564
สำนักวิปัสสนาดำรงธรรม
06 มีนาคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
23 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
26 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
25 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
19 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
14 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
11 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
05 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
02 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
29 มกราคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
27 มกราคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
21 มกราคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
13 มกราคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
10 มกราคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
09 มกราคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
01 มกราคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
21 มกราคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
ขอขอบคุณ : ไฟล์เสียงธรรมต้นฉบับจาก FB สำนักปฏิบัติธรรม ดอยเทพเนรมิต อ.แม่อาย เชียงใหม่ / chawanpich YouTube Chanel / interdham YouTube Chanel และขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่อยู่เบื้องหลังในการอัดเสียง / และเผยแผ่เสียงธรรมใน Chanel ต่างๆ ด้วยค่ะ