วิมุตติสุข = สุขอันเกิดจากความพ้นกิเลส เลิศกว่าสุขทั้งปวง

สาขาที่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรม

๑. สำนักวิปัสสนาป่ากล้วย

ที่อยู่ : หมู่ ๒ ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
โทรศัพท์ : พระภักดี โทร. ๐๘ ๗๘๓๑ ๑๘๖๘ คุณนิชาภา คันธะพรหม โทร. ๐๙ ๓๐๓๘ ๙๒๑๑
Facebook
ย้อนกลับ