วิมุตติสุข = สุขอันเกิดจากความพ้นกิเลส เลิศกว่าสุขทั้งปวง

หน้าหลัก
ขอขอบพระคุณ :
- แม่ชีพุทธิตา ชยานันโท, แม่ชีณัฐชานันท์ ธัมมสาโร ที่มีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อข้อมูลโอวาทธรรมหลวงพ่อ และให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี
- ท่านผู้เป็นเจ้าของข้อมูลและภาพประกอบทั้งหลาย ทั้งจากเฟสบุคสำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต อ. แม่อาย เชียงใหม่ และอื่นๆ
- ญาติธรรมทุกๆ ท่าน ที่มีจิตเมตตาช่วยถ่ายภาพสาขาแต่ละสาขา
- ช.ชวาลพิชญ์ ที่เอื้อเฟื้อ Link Youtube เผยแผ่เสียงธรรมหลวงพ่อ
... ขอให้ท่านทั้งหลาย จงมีสิทธิ์มีส่วนได้ ในบุญกุศลนี้ เหมือนกับท่านทั้งหลายได้กระทำด้วยตนเอง ทั้งสิ้นด้วย เทอญ ...